سوالات متداول

1 . بازخرید بیمه نامه❗️

مهم: در صورت درخواست بیمه گذار برای بازخرید بیمه نامه ها قبل از انقضای مدت مبلغ قابل پرداخت برای پنج سال اول به ترتیب 90 ، 92 ، 94 ،96 ، 100 درصد اندوخته بیمه نامه در سال های اول الی پنجم خواهد بود. بیمه نامه دارای ارزش بازخرید بوده و بیمه گذار می تواند پس از پایان ماه ششم و با پرداخت 6 ماه حق بیمه ، اندوخته ایجاد شده را بازخرید نماید . تذکر این نکته ضروری است که اندوخته بیمه نامه پس از گذشت حدودا هفت سال از زمان قرار داد با مجموع مبالغ پرداختی بیمه گذار برابر شده (سن بیمه شده ، ضرایب و کیفیت پوشش های دریافتی در میزان این زمان موثر است) و از آن به بعد ارزش بازخریدی بیمه نامه بیش از مبالغ پرداخت شده توسط بیمه گذار خواهد بود. پس در صورت باز خرید بیمه نامه در سال های اولیه قرار داد مبالغ پرداختی به بیمه گذار کمتر از مجموع مبالغ پرداخت شده از طرف وی به بیمه گر خواهد بود. سوال: چرا در سال های اولیه قرار داد ارزش بازخریدی کمتر از جمع مبلغ حق بیمه پرداختی می شود؟ پاسخ:به دلیل هزینه های بیمه گری که شامل پرداخت خسارت به بیمه شدگان ، هزینه های اداری و دفتری و کارمزد نمایندگان فروش می باشد. توجه : مبلغ قابل پرداخت ارزش بازخرید بیمه نامه صرفاً مطابق ستون جدول پیوست شماره دو بیمه نامه بوده و مبلغ پرداختی بیمه گذار به عنوان حق بیمه به آن اضافه نخواهد شد . نکته : در صورت خرید بیمه نامه با سپرده اولیه اندوخته ریاضی بیمه نامه از همان سال های اولیه با سود همراه بوده و به همین دلیل در صورت بازخرید نمودن بیمه نامه در همان سال نیز بیمه گذار پول خود را با سود دریافت خواهد کرد. با توجه به مطالب فوق می بایست نمایندگان عزیز تمامی سعی خود را در راستای شرح دقیق مبحث بازخرید به بیمه گذاران به عمل آورند.

2 . دریافت بیمه نامه صادر شده از شعبه ❗️

1- قراردادهای آماده شده در کشوهایی که بر اساس حرف اول نام خانوادگی نماینده طبقه بندی شده اند ، قرار داده می شود. 2- حتماً حتماً نام ، نام خانوادگی ، تاریخ تولد و تمامی اطلاعات شخص بیمه شده ، بیمه گذار و ذینفع ها را قبل از تحویل به بیمه گذار به دقت کنترل نمائید. 3- شماره بیمه نامه می بایست در تمامی صفحات بیمه ای یکی باشد و بر روی دفترچه اقساط هم همان شماره درج شده باشد. 4- اگر دارای کد نمایندگی هستید حتماً کد و نام خود را چک کنید و اگر هنوز کد خود را دریافت نکرده اید فقط اسم و فامیل شما می بایست در قسمت نام نماینده فروش درج گردیده باشد. 5- مهم : در جدول پیوست شماره یک بیمه نامه حتماً موارد ذیل را از روی پرسش نامه ای که برای بیمه شده پر کرده اید مورد بررسی قرار دهید : حق بیمه ، روش پرداختی ، درصد افزایش حق بیمه ، درصد افزایش پوشش بیمه ای ، از کار افتادگی ، حادثه / بیماری خاص ، پوشش های اضافی زلزله / آتش فشان ، آتش سوزی ، ... 6- از قرار داشتن برگه اقساط بیمه گذار در بیمه نامه اطمینان حاصل نمائید و حتما مشخصات شامل (نام ، نام خانوادگی ، نام نماینده و شماره بیمه نامه ) را روی تمام صفحات اصلی بیمه نامه با هم مطابقت دهید . 7- سه صفحه اصلی ( برگه اصلی بیمه نامه ، پیوست یک و پیوست دو ) می بایست حتما‍ً مهر و امضاء شعبه را داشته باشد.

3 . تحویل پرسشنامه به شعبه❗️

1-پرسشنامه را به همراه مدارک دیگر ( رضایت نامه مشتری A5 ، کپی کارت ملی و شناسنامه ، اصل فیش پرداختی ) منگنه کرده و پس از تکمیل به مدیرفروش یا هدایت فروش خود تحویل دهید. 2- حتماً کپی پرسشنامه مربوطه را تهیه نموده و در زونکن مخصوص بایگانی خود نگهداری نمائید تا در آینده جهت پیگیری بیمه نامه های فروخته شده توسط شما اطلاعات اولیه مشتریانتان را در اختیار داشته باشید . 3-مشخصات پرسشنامه ای را که می خواهید تحویل دهید ، در دفتر اندیکاتور ( ورودی / خروجی ) شعبه ثبت نمائید. 4-زمان تقریبی صدور هر بیمه نامه بین 7 تا 10 روز کاری می باشد.

4 . روش غیر حضوری ❗️

در این روش پرداخت اقساط از طریق شناسه قبض و شناسه پرداخت صورت میگیرد . لازم به ذکر است که هر قسط از بیمه نامه دارای یک شناسه قبض و شناسه پرداخت مخصوص به خود می باشد و رعایت ترتیب پرداخت اقساط الزامی است . تمامی برگه های اقساط دارای شماره صفحه قسط می باشند . بیمه گذاران گرامی می توانند به منظور پرداخت حق بیمه خود از طریق اینترنت بانک و دستگاه های عابربانک پاسارگاد ، از "شناسه قبض" و "شناسه پرداخت" مندرج در برگه های دفترچه استفاده نمایند . پرداخت از طریق سایت www.bpi.ir امکان پذیر می باشد .

5 . نکته بسیار مهم ❗️

بعد از واریز اقساط از طریق موبایل یا اینترنت بانک شماره پیگیری را روی برگه ای که واریز کرده اید یادداشت نمائید . تاریخ و ساعت واریز را یاداشت نمائید . نام و شماره کارت بانکی که از آن قسط مورد نظر را واریز نموده اید را روی برگه واریز شده یاداشت نمائید .

    در حال بارگذاری
    ...در حال بارگذاری