بیمه پاسارگاد مجوز افزایش سرمایه ۲۶۰ درصدی از دو محل اندوخته ها و محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرد.

شرکت بیمه پاسارگاد که با سرمایه ۰۰۰ر۱۳۴ر۱ میلیون ريالی در فرابورس حضور دارد، مجوز افزایش سرمایه ۲۶۰ درصدی را به دست آورده است. به این ترتیب سرمایه اسمی "بپاس" می تواند از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ، اندوخته سرمایه ای و اندوخته افزایش سرمایه در راستای مصوبات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش ظرفیت شرکت برای قبول ریسک و افزایش نسبت توانگری مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه طی ۲ مرحله افزایش داده شود.

مجمع عمومی فوق العاده می تواند انجام مرحله اول افزایش سرمایه را از مبلغ ۰۰۰ر۱۳۴ر۱ میلیون ريال به مبلغ ۲۰۰ر۰۴۱ر۲ میلیون ريال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی (مبلغ ۴۰۰ر۶۸۰ میلیون ريال) ، اندوخته سرمایه ای (مبلغ ۴۰۰ر۱۱۳ میلیون ريال) و اندوخته افزایش سرمایه (۴۰۰ر۱۱۳ میلیون ريال) تصویب و عملی نماید.

همچنین مجمع فوق العاده بیمه پاسارگاد می تواند اختیار انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۰ر۰۴۱ر۲ میلیون ريال به مبلغ ۴۰۰ر۰۸۲ر۴ میلیون ريال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده های نقدی را به مدت ۲ سال به هیأت مدیره این شرکت تفویض نماید، تا هیأت مدیره پس از اخذ مجوز از سازمان بورس نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.

براین اساس از سهامداران محترم شرکت بیمه پاسارگاد دعوت شده است تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در ساعت ۱۰ صبح روز يک شنبه مورخ اول شهریور ماه که در محل مؤسسه آموزش عالی خاتم واقع در تهران، خیابان ملاصدرا،خيابان شيراز شمالی، خیابان حکيم اعظم، پلاک۳۰ برگزار می­گردد ، حضور بهم رسانند.

استماع گزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، استماع گزاش بازرس قانونی در مورد افزایش سرمایه ، بررسی و تصویب افزایش سرمایه پیشنهادی هیأت مدیره و سایر موارد از جمله دستورات جلسه مجمع عمومی فوق العاده بیمه پاسارگاد خواهد بود.


در حال بارگذاری
...در حال بارگذاری