شرکت بیمه پاسارگاد به منظور تکریم بیمه گذاران عمر و تأمین آتیه و جهت رفاه حال این عزیزان تخفیف های ویژه ای را با توجه به مبلغ ذخیره ریاضی و سپرده دارندگان این بیمه نامه برای صدور سایر بیمه نامه ها در نظر گرفته است.

براساس گزارش های دریافتی، از این پس بیمه گذاران حقیقی بیمه عمر و تأمین آتیه می توانند از ۵ تا ۴۰ درصد تخفیف ویژه در زمان خرید بیمه نامه های بدنه اتومبیل، آتش سوزی منزل مسکونی، حوادث انفرادی و درمان مسافرتی برخوردار شوند.

گفتنی است خریداران این بیمه نامه ها می توانند با مراجعه به شـعبه ها و شبکه گسترده نمـایندگان بیمه پاسارگاد در سـراسـر کشور از این فرصـت مناسب بهره مند شوند. 

طبقه بندی بیمه گذاران بر مبنای مبلغ ذخیره ریاضی و سپرده بیمه نامه

طبقه

۱

۲

۳

۴

۵

۶

جمع ذخیره ریاضی و سپرده

( میلیون ريال)

۰ تا ۳

۳ تا ۱۰

بیش از ۱۰ تا ۳۰

بیش از ۳۰ تا ۱۰۰

بیش از ۱۰۰ تا ۲۰۰

بیش از ۲۰۰

جدول تخفیف بر اساس طبقه بندی بیمه گذاران

طبقه/رشته(درصد)

بدنه

آتش سوزی منزل مسکونی

حوادث انفرادی

درمان مسافرتی

۱

۱۰

۲۰

۲۰

۱۰

۲

۱۵

۲۰

۲۰

۱۵

۳

۲۰

۳۰

۳۰

۲۰

۴

۲۵

۳۰

۳۰

۲۵

۵

۳۰

۳۵

۳۵

۳۰

۶

۳۵

۴۰

۴۰

۳۵


در حال بارگذاری
...در حال بارگذاری