بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي اعمال نظارت بر شركت هاي بيمه با راه اندازي سامانه نظارت و هدايت الكترونيكي بيمه( سنهاب) فعاليت بيمه گري آنها را به صورت آنلاين رصد مي كند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي،  اداره كل فناوري و اطلاعات اعلام كرد در راستاي توسعه سامانه سنهاب از آبان ۱۳۹۲ فاز شناسايي شاخص هاي نظارتي بيمه مركزي آغاز و پس از بررسي هاي به عمل آمده، شاخص هاي نظارت مالي، فني، شبكه فروش و رسيدگي به شكايات نهايي شد.
بر اساس اين گزارش، پيرو تهيه شاخص هاي نظارتي و با هدف نظارت دقيق، سامانه هاي ثبت اطلاعات قبول شدگان آزمون جامع نمايندگي، ثبت اطلاعات شبكه فروش، ثبت نام متقاضيان ارزيابي خسارت، رسيدگي به شكايات و  زير سيستم هاي نظارت مالي، اتكايي اختياري، خودرو  و ارتباط سامانه سنهاب با سيستم مكاتبات ديدگاه در سامانه سنهاب طراحي و راه اندازي شد.
همچنين از طريق اين سامانه،  بيمه مركزي به عنوان مركز مياني بصورت آنلاين به اطلاعات ناجا دسترسي يافته و شركت هاي بيمه مي توانند از طريق شماره پلاك يا شماره VIN خودرو و دريافت اطلاعات پشت و روي كارت خودرو، مبلغ تخلفات خودرو  (از سال ۱۳۸۹) و كروكي‌هاي تصادفات – تخلفات رانندگي و نمرات منفي و اصالت گواهينامه (از سال ۱۳۹۱) را استعلام كنند.
سرويس ساها؛ سامانه احراز هويت اشخاص نيز از ديگر امكانات اين سامانه به شمار مي آيد كه در راستاي گسترش تعامل سيستماتيك سازماني و نياز صنعت بيمه به احراز هويت اشخاص  طراحي شد.


در حال بارگذاری
...در حال بارگذاری