آگهی پرداخت سود سهام شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

به آگاهی سهامداران محترم می رساند به موجب تصميم مجمع عمومی عادی سالانه شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به  ۱۳۹۲/۱۲/۲۹که در تاريخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۸ برگزار گرديد ، سود سهامداران  محترم حقيقی که در تاريخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۸سهامدار شرکت بوده اند و برای واريز سود ، حـساب بانکی اعلام نموده اند ، در روزسـه شـنبـه مـورخ ۲۱/ ۱۳۹۳/۰۵ به حساب آنان واريز می گردد.

سـهامداران حـقیقی که شـماره حـساب خود را به شـرکت اعلام ننـموده اند ، می تواننـد با در دسـت داشــتن اصل کارت ملی و کپی پشت و روی آن ،  از روز  شـنـبـه مـورخ ۲۵/ ۱۳۹۳/۰۵ به يکی از شعب بانک پاسارگاد در سراسر کشور مراجعه و نسبت به دريافت سود سهام خود اقدام نمایند.

سود سهامداران حقوقی نيز در شهریور ماه ۱۳۹۳ به شماره حساب اعلامی آن ها واریز خواهد شد . لذا از سهامداران حقوقی محترمی که تاکنون شماره حساب بانکی خود را اعلام ننموده اند، درخواست می گردد نسبت به اعلام کتبی شماره حساب بانکی ، اقدام نمایند.

امور سهام شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)

امور سهام آخرین بروز رسانی در 18 مرداد 1393

در حال بارگذاری
...در حال بارگذاری