حضور آقای زیتونی در کنار نمایندگان چالوس با حضور ریاست محترم شعبه اشخاص چالوس سرکار خانم آذین دخت قمی و مدیر فروش آقای جعفو پورصفر

در این جلسه تخصصی آقای زیتونی  در خصوص عواملی که اگر آنها را رعایت کنیم قطعا در فروش بیمه عمر موفق خواهیم بود صحبت کردند که تمامی نمایندگانی که با مدیر فروش محترم آقای جعفر پورصفر فعالیت میکنند در این جلسه حضور داشتند .

در این جلسه آقای جعفر پور صفر به نماینده فروش بیمه های عمر سرکار خانم زینب محمدی و همسرشان آقای علی رودبارکی که در مهر ماه و شهریور ماه  فروش بالایی داشت و همچنین به سرکار خانم زهرا قاسمی به عنوان باانرژی ترین نماینده خود در شهر چالوس توسط مدیر ارشد خانواده بزرگ همراهان پاسارگاد هدیه ای تقدیم کردند.    

در حال بارگذاری
...در حال بارگذاری