رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در فرابورس از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب انجام شده است.

شرکت بیمه‌ پاسارگاد بر اساس امتیاز کسب شده از نظر کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی مناسب توانست در رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار فرابورس از لحاظ شفافیت مالی رتبه ۲۰ را کسب نماید.

بر اساس گزارش های دریافتی، امتیاز اطلاع رسانی ناشران طبق وضعیت اطلاع رسانی آن ها از نظر قابلیت اتکا و به موقع بودن ارسال اطلاعات برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ /۰۳/ ۱۳۹۶ به همراه اطلاعات مقایسه ای دوره دوازده ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ اعلام شده است.

گفتنی است عملکرد مناسب و منطقی بیمه پاسارگاد، ارایه به‌موقع و شفاف اطلاعات و اعتماد سهام‌داران از عوامل رشد ارزش بازار این شرکت بوده است.

بر اساس این گزارش معیار به موقع بودن بر اساس زمان ارسال اطلاعات، پیش‌بینی‌ سود هر سهم ، صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی نشده، صورت وضعیت پرتفوی، اظهارنظر حسابرس نسبت ‌به پیش بینی سود هر سهم و صورت های مالی شش ماهه، صورت های مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده پایان دوره مالی و برنامه زمان بندی پرداخت سود سهامداران در مقاطع تعیین شده در دستورالعمل افشای اطلاعات است که با لحاظ کردن میزان تأخیر در ارسال اطلاعات، مورد محاسبه قرار می‌گیرد. همچنین میزان تغییرات در پیش بینی های ارسالی و تفاوت های میان مبالغ پیش بینی شده و عملکرد واقعی حسابرسی شده معیار قابلیت اتکا در این محاسبات محسوب می شود.


در حال بارگذاری
...در حال بارگذاری