برای اولین بار، ارتباط شرکت بیمه پاسارگاد با پنجره واحد تجارت فرامرزی به عنوان نخستین شرکت بیمه به صورت الکترونیکی برقرار شد.

گمرک ایران اعلام کرد: در راستای توسعه خدمات الکترونیکی گمرک و به منظور تسهیل فرآیند ترانزیت برای شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی، فاز اول اتصال سامانه‌های بیمه با پنجره واحد تجارت فرامرزی به بهره برداری رسید.

بر اساس این طرح در فاز اول و در نخستین گام ارتباط شرکت بیمه پاسارگاد با پنجره واحد تجارت فرامرزی به عنوان نخستین شرکت بیمه به صورت الکترونیکی برقرار شد.  بر این اساس، کلیه خدمات صدور بیمه نامه در رویه های مربوط به صورت الکترونیک و غیرحضوری انجام خواهد پذیرفت.

بر اساس این طرح سایر شرکت های بیمه موظف هستند تا پایان شهریورماه نسبت به ارایه خدمات الکترونیک مذکور اقدام نمایند. در غیر اینصورت از پذیرش بیمه نامه های مربوطه خودداری به عمل خواهد آمد.
پیش از این به کمک سامانه جامع گمرکی پرونده های کاغذی شرکت های بیمه ای جمع آوری و صرفاً پرونده های الکترونیکی در گمرک برای شرکت های بیمه تشکیل شده بود که با اقدام جدید کاملاً ارتباط شرکت های بیمه با گمرک الکترونیکی شده و صدور بیمه نامه هم صرفاً به صورت الکترونیکی در پنجره واحد تجارت فرامرزی امکانپذیر خواهد بود.
هم اکنون خدمات اصلی گمرک ایران به صورت اینترنتی انجام می شود و خدمت گیرندگان می توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و صرفاً از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی در سایت گمرک ایران خدمات گمرکی را دریافت نمایند.


در حال بارگذاری
...در حال بارگذاری