حضور آقای زیتونی در کنار نمایندگان زنجان  با حضور ریاست محترم جناب آقای محمد حسین یوسفی و مدیر فروش آقای بیژن مازندرانی و با حضور مهمانان ، مدیر فروش آقای جعفر ‍پورصفر و هدایت فروش آقای محمد صادق صمدی

در این جلسه تخصصی آقای زیتونی  در خصوص عواملی که اگر از آنها دوری کنیم قطعا در فروش بیمه عمر موفق خواهیم بود صحبت کردند که تمامی نمایندگان که با شعبه استان زنجان همکاری میکنند و همچنین نمایندگانی که با مدیر فروش محترم آقای بیژن مازندرانی فعالیت میکنند در این جلسه حضور داشتند .