حضور آقای زیتونی در کنار نمایندگان اراک به همراه مدیران فروش آقای سعید ابراهیمی؛ آقای حمید ابراهیمی ؛ با حضور مهمانان مدیر فروش آقای جعفر ‍پورصفر و هدایت فروش خانم آزاده محسن نژاد 
در حال بارگذاری
...در حال بارگذاری