بمنظور جلب رضايت مشتركين گرامي، نمایندگی بیمه عمر پاسارگاد تمامي سعي خود را جهت ارتقاء سطح كيفي و كمي خدمات و محصولات و انجام امور شما عزیزان مينمايد، لطفاً با ارسال انتقادات و پيشنهادات ارزشمند و سازنده خود ما را در اين راه ياري فرمائيد. موضوع و محتواي انتقادات و پيشنهادات خود را در رابطه با هر زمينه اي و هر بخشي از نمایندگی بیمه عمر پاسارگاد ميتوانيد مطرح نمائيد.

در حال بارگذاری
...در حال بارگذاری