پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا)

ماموریت شرکت

شناسا به عنوان یک سرمایه گذار ماجراجویانه با تکیه بر ارزش های امانت‏داری و رفتار حرفه ای و تلفیق مفاهیم نوآوری، سازماندهی، سودآوری و ارزش آفرینی و با ماموریت ارتقا وضعیت سلامت و سبک زندگی افراد جامعه و استفاده بهینه و پایدار منابع طبیعی، در زمینه شناسائی، شکل دهی، تجاری سازی، سازماندهی و راهبری کسب و کارهای نوآور مستعد رشد و خوش آتیه مبتنی بر فناوری های حوزه های سلامت، مدیریت منابع طبیعی و سبک زندگی به فعالیت مشغول است.

اهداف و محورهای فعالیت

پیشرو بودن در ایجاد زنجیره ارزش مشتمل بر شناخت و ممیزی، تعریف و شکل دهی و تجاری سازی فرصت های نوآورانه فناور مبتنی بر وجه تقاضا و نیازهای اساسی کشور، با همکاری تیم‌های مستعد و خوش آتیه در راستای سرمایه گذاری متنوع در حوزه های کارآفرینی برای گروه مالی پاسارگاد

معرفی فرصت های نوآورانه فناور خوش آتیه به گروه مالی پاسارگاد جهت ورود مستقیم هلدینگ/شرکتهای گروه مالی در سرمایه گذاری مشترک در ابعاد گوناگون با همراهی شناسا؛ و نیز عرضه فرصت های سرمایه گذاری شده شناسا به هلدینگ های پاسارگاد از طریق سرمایه گذاری در مراحل بعدی

ارزش آفرینی و هم افزایی از طریق تامین مالی و اعتباری و تزریق سرمایه و مشارکت از طریق کسب سهام به همراه تزریق  آورده های غیر مالیِ دانشی و تخصصی در جهت خلق، توسعه، راهبری و مدیریت کسب و کارهای جدید فناورانه و نوآورانه و  مسـاعدت در گشایش بازار و گسـترش تعامـلات داخلی و بین المللی آنها

جـذب منابــع مدیریتـی، و بویـژه ســرمایه اشـخاص حقیـقی و حقـوقـی علاقه‌مند به مشارکت در حوزه سرمایه گذاری جسورانه  با تکیه بر اهرم های توان مدیریتی و تجربه انباشته شناسا در این عرصه

رابطه سیستماتیک با کولونی های فناور و دانش پایه، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز رشد و شتابدهنده های فناوری برای شناسایی و کمک به تجاری سازی نوآوری های معطوف به خلق ارزش و نیاز/ تقاضای بازار

افزایش گستره جغرافیایی شناخت و جذب فرصت‌های کسب و کاری و توسعه بازار به مناطق مستعد در داخل کشور

کسب جایگاه مرجعیت دانشی و خبرگی برای پاسارگاد در حوزه کارآفرینی نوآورانه از طریق گسترش شبکه متخصصان مرتبط و ترویج مفاهیم مرتبط

برنامه ریزی جهت ورود به عرصه تعاملات بین‌المللی در زمینه جذب فرصت های کسب و کاری نوآورانه مبتنی بر فناوری روز، برقراری شرایط انتقال تکنولوژی، بهره گیری از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور، بهره گیری از تجارب موسسات موفق بین‌المللی و به اشتراک گذاری دیدگاه‌ها

الگو سازی برای فعالیت شرکتهای نوآور دانش بنیان و  تدوین الگوی مشارکت، ارزش آفرینی و هم افزایی بین سرمایه گذاران و فناوران در کسب و کارهای نوآور و خوش آتیه

آدرس تماس

ساختمان شماره ۱: تهران، خیابان میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی (بهروز سابق)، بن بست یکم، پلاک ۱، واحد همکف، کدپستی:۱۹۱۱۹۳۳۹۹۳
تلفن : ۲۲۹۰۲۷۸۲
نمابر :۲۲۲۲۴۵۷۱
mail: info@shenasavc.ir پست الکترونیک
Website: www.shenasavc.ir سایت
ساختمان شماره ۲: تهران، خیابان میرداماد، بین خیابان نفت جنوبی و شمس تبریزی، برج آرین، ورودی غربی، طبقه دوم، واحد ۷، کدپستی:۱۵۴۹۸۴۵۸۴۱
تلفن :۲۶۴۰۶۰۷۷


در حال بارگذاری
...در حال بارگذاری