رئیس شعبه گلشهر کرج

  • نام : سید افشین
  • نام خانوادگی : صبور
  • سمت : رئیس شعبه گلشهر کرج
  • تحصیلات : لیسانس حسابداري
  • تلفن : 33514133-33514172
  • نمابر : 33513001
  • پست الکترونیک :pasargad30008@gmail.com
  • نشانی : البرز-کرج-45متری گلشهر گلزار غربی ما بین میدان مترو و پل ارم  - بیمه پاسارگاد
------------------------------------------------------------------------------------------------------
در حال بارگذاری
...در حال بارگذاری