دکتر مجید قاسمی

 • نام : مجید
 • نام خانوادگی : قاسمی
 • سمت : مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره بانک پاسارگاد
 • تحصیلات :دکترای اقتصاد
 • تلفن : ۸۲۸۹۰(۰۲۱)
 • نمابر : ۸۸۶۴۹۲۳۴(۰۲۱)
 • پست الکترونیک : m.ghasemi@bpi.ir
 • نشانی : تهران،‌ ساختمان مرکزی: خ ولیعصر ، بلوار میرداماد ، شماره ۴۳۰
.............................................................................................................................................................................................................................................

معصوم ضمیری

 • نام : معصوم
 • نام خانوادگی : ضمیری
 • سمت : مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره
 • تحصیلات : فوق لیسانس حسابداری
 • تلفن : ۸۸۹۸۰۵۱۵-۸۸۹۸۰۵۱۶-۸۸۹۸۰۵۱۷
 • نمابر : ۸۸۹۸۱۱۴۸
 • نشانی : تهران،‌ خیابان دکتر فاطمی، نبش خیابان هشت بهشت، شماره ۲، ساختمان بیمه پاسارگاد

۸۸۹۸۰۵۱۵-۸۸۹۸۰۵۱۶-۸۸۹۸۰۵۱۷

.............................................................................................................................................................................................................................................

احمد شفیعی هنجنی

 • نام : احمد
 • نام خانوادگی : شفیعی هنجنی
 • سمت : عضو هیات مدیره
 • تحصیلات : لیسانس بیمه های بازرگانی
 • تلفن : تلفن : ۸۸۹۸۰۵۱۸-۸۸۹۶۵۰۴۰
 • نمابر : ۸۸۹۵۱۱۳۸
 • نشانی : تهران،‌ خیابان دکتر فاطمی، نبش خیابان هشت بهشت، شماره ۲، ساختمان بیمه پاسارگاد
.............................................................................................................................................................................................................................................

پیروز باستانی

 • نام : پیروز
 • نام خانوادگی : باستانی
 • سمت : عضو هیأت مدیره و معاون مالی ،سرمایه گذاری و منابع انسانی
 • تحصیلات : فوق لیسانس حسابداری
 • تلفن : ۸۸۹۸۰۵۱۸-۸۸۹۶۵۰۴۰
 • نمابر : ۸۸۹۵۱۱۳۸
 • پست الکترونیک  :  p.bastani@pasargadinsurance.ir
 • نشانی : تهران،‌ خیابان دکتر فاطمی، نبش خیابان هشت بهشت، شماره ۲، ساختمان بیمه پاسارگاد
.............................................................................................................................................................................................................................................

ابوالقاسم دباغ

 • نام : ابوالقاسم
 • نام خانوادگی : دباغ
 • سمت : عضو هیئت مدیره و معاون فنی مدیرعامل دربیمه های اموال و مسئولیت
 • تحصیلات : لیسانس بیمه و اقتصاد
 • تلفن : ۸۸۰۲۲۶۵۸
 • نمابر : ۸۸۰۲۲۶۵۸
 • نشانی : تهران،‌ میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، میدان گلها، خیابان مرداد ، نبش کوچه ثروتی شرقیدر حال بارگذاری
...در حال بارگذاری